Menighedsplejen er organiseret, som et selvstændigt udvalg under Menighedsrådet, med fokus på at varetage kirkelige sociale opgaver overfor sognets beboere. Nødvendige midler stammer alene fra indsamlinger og tilskud fra fonde m.m.

Bl.a. arrangeres der, i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer, sommerferietur for familier fra sognet, og til jul kan der søges julehjælp/julekurv, så julen bliver til at komme igennem.

Kontaktperson for Menighedsplejen er Mie Danielsen, der kan kontaktes på mail: mied@live.dk eller på tlf: 46 38 37 89

Kontaktperson mellem Menighedsplejen og Menighedsrådet er Elise Balle, der kan kontaktes på mail: eliseballe46@gmail.com eller på tlf: 51 55 60 46

 

    

                                                       Mie Danielsen                       Elise Balle

 

Fotos: emj-photography