Kirken og corona

Vi følger myndighedernes råd og anbefalinger, så man trygt kan komme i Kirken og Sognegården. Vi tilstræber at gudstjeneste, dåb, vielser og begravelser afvikles under normale former. Fra den 16. januar 2022 ophører arealkravet. Der skal fortsat bæres mundbind når vi går og står, men ikke når vi sidder ned.

(Kravet om mundbind omfatter ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten. Kravet omfatter ikke heller ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet fx. en kirkelig/religiøs handling, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads)

Kirkekaffen i våbenhuset er aflyst indtil videre!


Velkommen i Svogerslev Kirke

Indgang til Svogerslev Kirke

 

Vi har en af landets mindste middelalderkirker (60 pl.), som giver nærhed i rummet mellem de tilstedeværende. Såvel traditionel musik som nye genrer passer godt til de hvidkalkede mure, både når vi konfirmerer, vier og begraver. Der er ikke prangende pynt, og de højeste må bøje sig for at gå under den gamle træbjælke over døren. Vi har mange frivillige, der gerne vil give mulighed for nærhed og fællesskab i sognegården. Kaffebønner bliver der selvfølgelig brugt rigeligt af som supplement til bønnerne i kirken.

Vi rykker også gerne udenfor. Her ved Svogerslev Sø og omliggende søer med udkig til fjord og marker synger vi morgensang og vandrer ture og til pinse og grundlovsdag gør vi os umage med at være ude i det fri.


(Vi anvender billeder fra Pixabay, egne fotos  samt billeder fra Folkekirkens Billeddatabase)